Ein Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw diogelu cymunedau De Cymru rhag bygythiadau a risgiau Troseddau Cyfundrefnol Difrifol

Ein Cenhadaeth

Ein cenhadaeth yw nodi, aflonyddu a datgysylltu'r Grwpiau Troseddau Cyfundrefnol sy'n achosi'r niwed mwyaf i Dde Cymru

Ein Gwerthoedd

Rydym yn broffesiynol wrth fynd i'r afael â Throseddau Difrifol a Chyfundrefnol.

Rydym yn ymrwymedig i gydweithredu a gweithio gyda phartneriaid ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith eraill.