Y Timau

Mae'r Tasglu Rhanbarthol yn dîm gorfodi sy'n cynnal gweithrediadau arbenigol gan ddefnyddio amrywiaeth o dactegau yn erbyn grwpiau troseddau cyfundrefnol sy'n achosi niwed sylweddol i bobl De Cymru.

Mae'r Uned Ranbarthol Cudd-wybodaeth yn gweithio'n agos gydag asiantaethau a phartneriaid eraill gorfodi'r gyfraith i ddatblygu a dadansoddi cudd-wybodaeth gan ddefnyddio'r Model Gweithredu Integredig i nodi, asesu a rheoli'r bygythiad o droseddau cyfundrefnol.

Mae'r Tîm Rhanbarthol Adfer Asedau yn arbenigo mewn atafael yr eiddo a'r asedau gan droseddwyr lle mae'r asedau wedi'u hennill drwy gyflawni trosedd. Mae'r uned yn cynnwys arbenigwyr sy'n ymchwilio i dwyll a throseddau economaidd, yn cynnwys gwyngalchu arian ac yn ymchwilio i gyllid troseddol arbenigol a ddefnyddir i gefnogi grwpiau troseddau cyfundrefnol.