Tasglu Rhanbarthol

Y Tasglu Rhanbarthol yw cangen gorfodi/gweithredol Tarian a'r uned ranbarthol gyntaf i gael ei sefydlu. Ers ei dechrau, mae sawl gweithrediad pwysig wedi'i gyflawni dros 10 mlynedd, yn cynnwys Gweithrediad Denver sydd wedi profi i fod yr un ymchwiliad mwyaf a wnaed gan y Tasglu Rhanbarthol. Roedd Denver yn cynnwys cydffederasiwn rhydd o nifer o grwpiau troseddau cyfundrefnol a oedd yn ymwneud â gwyngalchu arian, cyflenwi heroin ac arfau tanio a oedd yn effeithio ar ranbarth De Cymru.

Ar gyfer gweithrediad Denver, canolbwyntiodd y Tasglu Rhanbarthol ar aelodau mwyaf peryglus y grwpiau troseddau cyfundrefnol a arweiniodd at 34 o arestiadau ac atafael 23kg o heroin gyda gwerth stryd o £2.3 miliwn; atafael 4kg o amffetamin gyda gwerth stryd o £40,000 ac atafael 100kg o ganabis gwair gyda gwerth stryd o £28,000. Yn ogystal â chyffuriau wedi'u prosesu, daethpwyd o hyd i ffatri ganabis yng Nghaerffili gyda'r planhigion werth dros £20,000 a daethpwyd o hyd i ffatri heroin a oedd yn cynnwys 314kg o gyfryngau torri a oedd yn cyfrannu at gyflenwad cyffuriau gwerth £50 miliwn amcangyfrifedig.

Ar gyfer llwyddiant gweithredol, yn 2011 dyfarnwyd Cymeradwyaeth Barnwr a Gwobr yr Uchel-siryf a gyflwynwyd gan Uchel-siryf ac Arglwydd Faer Caerdydd i Tarian mewn seremoni lle roedd Llywodraeth Cymru, Cymdeithas Prif Swyddogion yr Heddlu (ACPO) Cymru a chynrychiolwyr Awdurdodau'r Heddlu Cymru yn bresennol.